Promoting KNBB- Dagbiljarten

      Reacties uitgeschakeld voor Promoting KNBB- Dagbiljarten

Beste Biljartliefhebber,

In de aanloop van het vorige biljartseizoen zijn we begonnen met het opzetten van een KNBB- Dagcompetitie. De reden hiervan is dat ook de betere biljarters in hun ‘nadagen’ wat biljarten betreft nog graag een balletje stoten in competitieverband. Alhoewel het biljarten meer recreatief wordt gespeeld dan met hoge prestatiedrang. Zoals bekend organiseert de Bond Kempische Recreanten Biljartverenigingen (BKRB) ook dagbiljarten. Echter in deze bond speelt men met 5-tallen en 20 beurten. Als men een of meer betere biljarters in een team heeft is het ondoenlijk om op een middag een programma met 5 spelers af te werken. Daarom willen wij (KNBB District Kempenland) IEDEREEN de mogelijkheid bieden om te blijven biljarten. Maakt niet uit welk gemiddelde je speelt. Zoals we gewend zijn in de KNBB- avondcompetitie spelen we ook in de dagcompetitie met 3 spelers. Bij voldoende inschrijvingen kun je kiezen uit een libre- of driebandencompetitie. Bij beide spelsoorten heb je maar één klasse. Daarom spelen de echt hogere libre-spelers over band. Als men hoger speelt dan 6,5 gem. libre mag men overstappen naar het bandspelen, boven de 15 gem. libre moet men bandstoten. Zover nu bekend, zijn er in ieder geval 3 teams die inschrijven voor de dagcompetitie (2 x Dubac en 1 x D’n Babbel). Zeker gelet op de (nabije) toekomst als meerdere betere biljarters met ‘biljartpensioen’ gaan, zal het aantal deelnemende dagteams zeer waarschijnlijk toenemen. Het zou fijn zijn als we nu van start kunnen met de dagcompetitie zodat de spelers die er nu aan toe zijn kunnen blijven biljarten. 

Resume: heb je een team, of wil je een team vormen met leden van een andere vereniging, meld je aan onder de naam van een van de verenigingen, of als districtsteam, en wij zorgen er voor dat je tot in lengte van dagen kunt genieten van het biljarten.

Met vriendelijke groet, Ad van Mol, voorzitter KNBB District Kempenland