Competitie Officiele mededelingen

Teamcompetitie.

Competitiereglement
In de Landscompetitie voor het seizoen 2018-2019 is het volgende besloten:
De tabellen van seizoen 2017-2018 zijn voor seizoen 2018-2019 aangepast.
De tabel is uitgebreid met de aantallen voor dubbelspelers (met één interval verhoogd)
De C3 en de C4 zijn ook dit jaar weer samengevoegd en de C3-interval is naar beneden toe uitgebreid zodat deze C4 teams in de C3 uit kunnen komen. Het hoogst geplaatste team van de C4 zal uitgezonden worden naar het Gewest. Op het Gewest moet dit C4-team dan de aantallen caramboles voor de C4 maken (die afwijken van de C3).

Herziening moyenne.
Van nieuwe spelers wordt het “niet officieel moyenne” na 4 wedstrijden een “officieel
moyenne”. Het moyenne kan dan alleen naar boven worden bijgesteld. Deze regel geldt ook als een nieuwe speler pas in de tweede helft van de competitie zijn vierde partij speelt. Op de helft van de competitie worden de moyennes en de bijbehorende caramboles op basis van alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan onbeperkt worden verhoogd, niet verlaagd. Na afloop van de districtscompetitie worden de moyennes en de bijbehorende carambolesop basis van alle in dat seizoen gespeelde wedstrijden herzien. Men kan zowel naar boven als naar beneden onbeperkt worden bijgesteld. Dit gemiddelde is het aanvangsgemiddelde van de competitie 2019-2020. Let op: voor de Gewestelijke rondes c.q. finale en Nationale finale wordt men niet verlaagd! Een eventuele verlaging na afloop van de districtsronde geldt pas in het nieuwe seizoen.
Om deel te mogen nemen aan een Gewestelijke ronde en/of Nationale finale moet een
speler in de districtsronde minimaal 4 wedstrijden in de betreffende klasse hebben gespeeld.

Dispensatie
De volgende dispensatie geldt alleen voor de districtsronde.
Aan Serio ’63 is in de B2 klasse toestemming verleend om met 2 personen boven de toelaatbare grens te spelen.

Teamwijzigingen.
Teamwijzigingen kunnen tot uiterlijk 5 wedstrijden voor het einde van de competitie worden doorgegeven aan de competitieleider. Een teamwijziging moet altijd gebeuren d.m.v. een e-mail. Pas als een teamwijziging door de competitieleider op BiljartProf is gezet, mag er met de nieuwe samenstelling gespeeld worden. Voor elke teamwijziging wordt een heffing voor administratiekosten in rekening gebracht.

Let op!!!
Er zijn wedstrijden naar voren of achteren geschoven wegens b.v. kermis etc. Denk dus niet de volgende ronde is pas over twee weken, deze kan een week eerder of later zijn. Ook zijn er thuiswedstrijden op een andere dag gezet omdat er dan wel een biljart vrij was. Een speler welke niet op BiljartProf voorkomt (nog geen bondsnummer of geen officieel lid van de vereniging), kan niet in het team opgesteld worden!

Dubbelpartijen
Het spelen van een dubbelpartij is toegestaan in de districtsronde en mag ALLEEN door de speler met het laagste moyenne gespeeld worden met een intervalverhoging van één.
Als een speler een dubbelpartij speelt, blijven ook de regels betreffende de verplichtingen waaraan een team moet voldoen inclusief de dispensatieregels van kracht.
Dubbelpartijen mogen gespeeld worden, tot de laatste 3 competitieronden. In de laatste 3 ronden dus geen dubbelpartijen!!! Maar het verzetten mag altijd (met toestemming van de wedstrijdleider.

Hoe te handelen bij het spelen van een dubbelpartij.
De volgorde van spelen als een team (Team B in dit geval) een dubbelpartij gaat spelen:
Nummer 1 van Team A tegen nummer 1 van Team B.
Nummer 2 van Team A tegen nummer 2 van Team B.
Nummer 3 van Team A tegen nummer 2 van Team B (dubbelpartij). De nummer 2 van Team B speelt nu een interval hoger.

De speelvolgorde van de partijen is niet van belang en wordt door het thuis team bepaald.
Bij het invoeren van de partijen in BiljartProf dient men te allen tijde de volgorde van het aflopende gemiddelde aan te houden. Dus men begint met het invullen van “partij 1” dat is de partij gespeeld door de speler(s) met het hoogste gemiddelde, dan “partij 2” het op een na hoogste gemiddelde en als laatste “partij 3” de spelers met het laagste gemiddelde. Als men bij het invullen van “partij 3” dezelfde speler invult als bij de “partij 2”, vraagt BiljartProf of dat het een dubbelpartij betreft. Bij het bevestiging van deze vraag verhoogt Biljartprof het aantal te maken caramboles voor deze speler met één interval.

Ongerechtige spelers
De teamleider controleert vóór aanvang van de wedstrijd de teamopstelling op juistheid.
Als van tevoren niet is gecontroleerd en na spelen blijkt dat er ongerechtige spelers hebben deelgenomen, dan gelden de volgende regels:
De verkeerd opgestelde speler krijgt 0 punten en zijn tegenstander krijgt 10 punten.
De tegenstander krijgt geen eventuele bonuspunten voor het winnen van de partij en het spelen boven het gemiddelde.
Het moyenne wordt niet in de totaalstand opgenomen, alleen de punten.
(Voorbeeld van een ongerechtige speler: tweede speler van het team onder de moyennegrens).

Verzetten van wedstrijden
Wedstrijden kunnen niet worden verzet zonder toestemming van de wedstrijdleider. Worden er toch wedstrijden verzet, naar voren of achteren, ook al is het in dezelfde week, dan wordt er een administratieve heffing opgelegd. Het verzetten van de wedstrijden moet door het thuisspelende team met een e-mail met wedstrijdnummer en datum wanneer de wedstrijd gespeeld wordt, aan de wedstrijdleider worden doorgegeven.

Arbitreren en schrijven van wedstrijden
In onderling overleg kan de arbitrage en het schrijven geregeld worden. De thuisclub is
verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd.

Carambolepuntensysteem
Per 10% van de gemaakte caramboles krijgt men 1 punt
Verder kunnen de volgende extra punten behaald worden:
De speler die de partij wint krijgt 2 extra punten
Bij gelijkspel krijgen beide spelers 1 extra punt
Als men boven het gemiddelde speelt krijgt men 3 extra punten ongeacht of men de partij wint of verliest.
In een partij kan men dus 10 + 2 + 3 = 15 punten halen.

Interval tabellen
Alle intervaltabellen vindt u terug onder de kop “moyennetabellen”
C4 team samengevoegd met C3.
Door het lage aantal inschrijvingen in de C4 is de C3-interval naar beneden toe uitgebreid zodat deze teams in de C3 uit kunnen komen. De hoogst geplaatste van de originele C4 teams wordt
uitgezonden naar het Gewest.

Maximum aantal beurten van 60 bij driebanden:
Op de voorjaarsvergadering in 2015 is afgesproken om een maximum aantal van 60 beurten te gaan spelen bij driebanden. Heeft de eerste speler in beurt 60 nog niet zijn aantal te maken caramboles behaald, dan wordt beurt 60 voor de tweede speler een gelijkmakende beurt. De ballen worden hiervoor in de beginpositie geplaatst (acquitstoot) en speler twee beëindigd met deze beurt de partij. De speler met het hoogste percentage t.o.v. de te maken aantal caramboles is winnaar en krijgt de 2 extra punten voor een gewonnen partij.

Aanvang wedstrijden
Klasse C1 om 19:00 uur, overige klassen 19:30 uur. De teams dienen 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd in het wedstrijdlokaal aanwezig te zijn.
Inspelen en begin van de partij
Er wordt niet getost. De thuisspeler begint met inspelen en met de partij. De thuisspeler speelt met de niet-gemerkte bal. De inspeeltijd voor alle spelsoorten is vastgesteld op 4 minuten.

Nakomen verplichtingen
Alle door het district georganiseerde wedstrijden, competitie of PK waarvoor is ingeschreven dienen op het door het district vastgestelde tijdstip gespeeld te worden. Deelnemen aan andere wedstrijden of toernooien is op dat tijdstip niet toegestaan.

Uitslagformulieren en Tellijsten
De uitslag binnen 3 dagen invoeren in Biljartprof of doorgeven aan de wedstrijdleider, via Postnl of met een scan van het wedstrijd- formulier als bijlage aan een e-mail.
De tellijsten van de partijen moeten tot 3 weken na de competitie bewaard blijven en op verzoek aan het bestuur van het district overhandigd worden.
Inzenden van alle formulieren aan:

Rinus Vorstenbosch
Eikenburg 94
5521 HW Eersel
competitie@knbb-kempenland.nl