Arbiters

Arbiters in District Kempenland 

Toon van Boxem, Henk van Doormaal, Ben Hermans, Jac van den Heuvel, Wil Kanen, Vincent van de Loo, Ad van Mol, Hennie Pols, Bart van de Wijgert, Frans Renders, Brigitte van Sambeeck, Jos van Tilborg, Rinus Vorstenbosch en Rob van Vroenhoven 

 

Het aanstellen en aanvragen van arbiters (6 mei 2019)

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aanwijzen van arbiters bij persoonlijke kampioenschappen. Onder de tabel staan de afspraken vermeld die in district Kempenland per seizoen 2019-2020 gevolgd worden

District voorwedstrijden Nee NVT
District finales  Ja 2 arbiters voor2 dagen
Gewestelijke finales Ja 4 arbiters voor 2 dagen
Nationale voorwedstrijden Nee NVT
Nationale finales (lagere kl.) Ja 4  arbiters voor 3 dagen
Nationale finales (hogere kl.) Ja Nationale arbiters

Voor alle kampioenschappen waarvoor de arbiters worden aangewezen door de KNBB geldt: als men GEEN gebruikt maakt van aangewezen arbiters mag men als compensatie de dagvergoeding van de arbiters declareren bij de district penningmeester.

Voor een districtsfinale is dat (2 x 2 x €15,00 = € 60,00).

Voor alle kampioenschappen waarvoor GEEN arbiters worden aangewezen door de KNBB geldt:
men mag een verzoek tot het aanwijzen van arbiters indienen bij het districtsbestuur. Als het districtsbestuur deze vraag kan invullen, dient men de dag- en kilometervergoeding voor de aangewezen arbiters als vereniging zelf te betalen.