Financien

Contributie en Heffingen

Contributie district                                                              €  8.00
Inschrijfgeld team Competitie district per team            € 16.00
Inschrijfgeld PK wedstrijden district                                 €  7.00

Administratieve heffingen A
Teamwijziging                                                                        € 10.00
Foutief handelen bij een dubbelpartij                               € 10.00
Niet of niet geheel naleven van bestuursbesluiten
aangaande de competitie en PK ‘s sanctie A                     € 10.00

Administratieve heffingen B
Afmelden na ontvangst uitnodiging voor deelname PK   € 25.00
Niet betalen van de contributie en/of inschrijfgelden
binnen de gestelde termijn.                                                  € 25.00
Niet aanwezig zijn bij een sluitingscerenomie zonder
geldige reden                                                                           € 25.00
Spelen van een wedstrijd op een andere datum en/of
plaats zonder toestemming van de wedstrijdleiding.       € 25.00
Niet of niet geheel naleven van bestuursbesluiten
aangaande de competitie en PK ‘s sanctie B                      € 25.00

Administratieve heffingen C
Niet opkomen van een team.                                               € 50.00
Door een vereniging intrekken van een aanvaarde
inschrijving van een team.                                                    € 50.00
Zich terugtrekken van een PK zonder geldige reden       € 50.00
Zonder afmelding niet opkomen van een speler
bij een PK                                                                                 € 50.00
Zonder kennisgeving niet aanwezig zijn op de algemene
ledenvergadering                                                                   € 50.00
Zonder geldige reden niet voldoen aan de organisatie
van een toegewezen evenement                                        € 50.00
Niet of niet geheel naleven van bestuursbesluiten
aangaande de competitie en PK ‘s sanctie C                    € 50.00