KNBB- Corona update 23-5-2021

      Reacties uitgeschakeld voor KNBB- Corona update 23-5-2021

Versoepelingen 19 mei
Om een breder scala aan sport te stimuleren, worden ook binnensportlocaties, inclusief sportscholen en zwembaden, opengesteld. De opening geldt voor alle binnensportlocaties (uitsluitend voor die functie) dus ook de binnensportlocaties in bijvoorbeeld hotels vallen hier onder. Deze locaties worden enkel opengesteld voor de beoefening van sport. Hier mogen maximaal dertig personen per ruimte, exclusief personeel, sporten. Voor jongeren tot en met zeventien jaar en voor topsporters geldt dat er geen anderhalve meter afstand onderling hoeft te worden gehouden, geldt er geen maximale groepsgrootte en zijn wedstrijden onderling toegestaan. Voor de rest van de sporters (zonder toeschouwers) geldt dat zij bij de beoefening van sport wel anderhalve meter afstand moeten houden en dat er geen onderlinge wedstrijden zijn toegestaan. Lessen mogen niet aan meer dan twee personen van achttien jaar en ouder worden gegeven per trainer of begeleider. Let wel het gaat dus om sport en niet om vermaak/recreatie!

Heeft een lokaalhouder twijfels of de lokaliteit open mag gaan. Is ons advies dat zij contact opnemen met de lokale gemeente. Indien een lokaliteit geen toestemming krijgt om te openen horen wij dat graag via info@knbb.nl zodat wij ook contact met de gemeente kunnen opnemen. Als KNBB staan wij voor een gelijk speelveld voor iedereen en betreuren het als bepaalde biljartlocaties nu niet mogen openen en vinden het niet fair als dit bepaald wordt door een indeling, zoals een SBI code of door andere beperkingen.

Lidmaatschap verplicht?

In de meeste gemeenten gaat het prima maar er zijn enkele gemeenten en regio’s die een aanvullende voorwaarde stellen aan bezoekers, die een pool-, biljart-, snookertafel reserveren. Zij stellen dat deze bezoekers een soort lidmaatschap moeten hebben dit om te voorkomen dat het niet om sporten gaat maar om vermaak. Uiteraard hebben wij hier al vragen over gesteld. Maar zolang deze gemeenten deze eis stellen is ons advies aan lokaliteiten om aan de reservering een tijdelijk daglidmaatschap van de lokaliteit te koppelen.

Loket TASO-Q1 en TVS-Q1 NU GEOPEND!

Afgelopen vrijdag is de regeling voor de TASO en de TVS voor Q1 gepubliceerd. Via de TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties Covid-19) kunnen sportverenigingen compensatie aanvragen voor de geleden schade door de coronamaatregelen. De TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19) is bedoeld om de verhuurders te compenseren die de huur voor amateursportorganisaties hebben kwijtgescholden. 

Vanaf heden, kunnen aanvragen worden ingediend via de website van DUS-I. Op een aantal punten zijn de beide regelingen verruimd ten aanzien van het vorige kwartaal. Kijk hier voor een verdere toelichting op de TASO en TVS (Q1).

Mogelijkheid tot organiseren digitale ALV verlengd tot 1 augustus. 

Op 12 maart heeft de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit tot verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om (jaar)vergaderingen van rechtspersonen in elektronische (digitale) vorm te houden. Dit is dus ook van toepassing op de ALV van een sportvereniging. De werking van de wet is verlengd tot 1 juni, waarbij is aangegeven dat de minister voornemens is de mogelijkheid tot elektronisch vergaderen te verlengen tot 1 augustus, om zo organisaties meer zekerheid te bieden bij het plannen en organiseren van dergelijke vergaderingen. Intrekking van de wet (op zijn vroegst dus per 1 augustus) zal altijd minimaal twee maanden van tevoren worden aangekondigd. 

Gratis reserveringssysteem voor pool-, snooker- of biljartlocatie

De overheid stelt als eis dat gasten moeten reserveren om te kunnen sporten (maximaal twee per tafel). Voor alle pool-, snooker- of biljartlocaties is er het gratis reserveringsysteem 24Play. Met het platform 24 Play kunnen alle type biljarttafels worden gereserveerd maar ook andere spelvormen. Zie https://www.knbb.nl/nieuws/reserveren-bij-verenigingen-mag-weer en https://www.knbb.nl/nieuws/reserveer-snel-en-eenvoudig-jouw-speelplek-24play voor meer informatie hoe lokaliteiten daar gedurende de coronaperiode kosteloos gebruik van kunnen maken.

Aangepast protocol Verantwoord Biljarten

De KNBB heeft het protocol Verantwoord Biljarten op basis van de versoepelingen aangepast. Dit protocol kan bijdragen om de veiligheid te borgen wanneer het kabinet heeft besloten dat er weer biljart, snooker en/of pool gespeeld mag worden. Dit protocol wordt aangepast op het moment dat er aanvullende maatregelen en/of verruiming komt vanuit de overheid of dat er vanuit de praktijk blijkt dat aanscherping nodig is. Het protocol Verantwoord Biljarten is niet getoetst/vastgesteld door RIVIM/Overheid. Naast dit protocol is het van belang om andere protocollen te raadplegen zoals het Protocol Horeca van KHN en het Protocol Sport van NOC*NSF. Zie https://www.knbb.nl/coronavirus/protocol-biljarten

Wij hopen dat we met het delen van deze informatie u helpen om de belangrijkste informatie van knbb.nl en carambole.nl te filteren.
Op www.knbb.nl/coronavirus worden bijna dagelijks updates en nieuwsartikelen in relatie tot Corona geplaatst waardoor u up to date blijft.

Als er bij u naar aanleiding van deze nieuwsupdate en/of Corona vragen zijn dan kunt u deze het beste stellen via info@knbb.nl. Wij zullen er alles aan doen om deze zo snel als mogelijk te beantwoorden.

Blijf gezond en mocht u aanvullende vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met sportieve groet, Willem La Riviere, directeur