Reglementswijzigingen op een rijtje

      Reacties uitgeschakeld voor Reglementswijzigingen op een rijtje

Alle competitie- en PK-reglementswijzigingen zijn bekend. In het hoofdmenu van deze website vind je onder Competitie en PK de nieuwe reglementen en de toelichtingen op de reglementen. Het naleven van een paar wijzigingen in de competitie zijn van groot belang om niet tegen problemen aan te lopen bij het spelen van de wedstrijden. Deze wijzigingen zijn hieronder nog eens belicht.

TOELICHTING op de teamopstelling in de C1
In de C1, waar naast Libre spelers ook spelers kunnen worden opgenomen die Libre Grote Hoek, Kader 38/2, Kader 57/2 of Bandstoten spelen, wordt de teamvolgorde niet meer bepaald op volgorde van spelsoort en moyenne, maar uitsluitend op volgorde van moyenne.

Dus: een libre speler met een hoger gemiddelde dan de kaderspeler neemt in het team een hogere plaats in dan de kaderspeler.

TOELICHTING op de teamvolgorde bij het zelfde aantal te maken caramboles
Als  spelers in een team een moyenne in hetzelfde interval hebben (en dus
hetzelfde aantal caramboles moeten maken), dan mag het team kiezen in welke volgorde ze
in een wedstrijd worden opgesteld. Voor aanvang van de wedstrijd dienen de beide teams hiervan op de hoogte zijn en gedurende de wedstrijd mag men de teamvolgorde niet meer wijzigen.

TOELICHTING op het spelen van dubbelpartijen
Het spelen van dubbel partijen staat beschreven in het complete reglement. Hieronder volgt een toelichting.
De dubbelpartij wordt gespeeld door de laagst geplaatste speler in een team. Als een andere speler dan de laagste speler dezelfde partijlengte heeft als de laagste speler, dan mag deze andere speler ook de plaats innemen van de andere speler (zie bovenstaande toelichting) en zodoende mag deze speler dan ook de dubbelpartij spelen. In de dubbelpartij moet men 1 interval meer caramboles maken.

Voorbeeld van een dubbelpartij waarbij team A met 2 spelers speelt. 
Team A                           Team B
speler 1        tegen          speler 1
speler 2        tegen          speler 2
speler 2        tegen          speler 3 (dit is de dubbelpartij van speler A2 (1 interval hoger)

TOELICHTING op het herzien van het gemiddelde bij een nieuwe speler (NO)
Nieuwe methode van herzieningen: niet na de eerste vier partijen, maar na elke partij gedurende de eerste vier partijen:
− Na de eerste partij wordt het startmoyenne voor de tweede partij aangepast (onbeperkt
hoger of maximaal 1 interval lager) naar het gespeelde moyenne in de eerste partij.
− Na de tweede partij wordt het startmoyenne voor de derde partij aangepast (onbeperkt
hoger of tot maximaal 1 interval lager dan het opgegeven aanvangsmoyenne) naar het
gespeelde algemeen moyenne over de eerste twee partijen.
− Na de derde partij wordt het startmoyenne voor de vierde partij aangepast (onbeperkt
hoger of tot maximaal 1 interval lager dan het opgegeven aanvangsmoyenne) naar het
gespeelde algemeen moyenne over de eerste drie partijen.
− Na de vierde partij wordt het startmoyenne voor de volgende partijen aangepast
(onbeperkt hoger of tot maximaal 1 interval lager dan het opgegeven
aanvangsmoyenne) naar het gespeelde algemeen moyenne over de eerste vier partijen.
Dit startmoyenne wordt het nieuwe officiële aanvangsmoyenne, en kan ook als officieel
aanvangsmoyenne in de PK van huidige seizoen gebruikt worden.

N.B. Er vindt dus geen puntenaftrek meer plaats!

Herzieningen worden door Biljartpoint direct na invoeren van de uitslag toegepast. Bij een
dubbelpartij gelden voor beide partijen hetzelfde startmoyenne.