Persoonlijke Kampioenschappen mededelingen

Van de wedstrijdleider 

Wij willen u langs deze weg er op wijzen, dat vanaf 1 augustus 2012, de volgende aanpassingen gelden van het wedstrijd reglement: Een speler promoveert naar de naast-hogere klasse, indien hij/zij in de voorwedstrijden of de eindstrijd van een kampioenschap of de COMPETITIE een algemeen gemiddelde heeft behaald, dat hoger ligt dan de voor dat kampioenschap vastgelegde maximum algemeen gemiddelde grens.

Dit seizoen, 2018-2019, spelen wij in ons district de vijfde klas libre met gelijke aantallen caramboles n.l. 40.
Dit houdt in dat de afgevaardigden naar het Gewest, rekening moeten houden met het feit dat in het Gewest en op het NK wordt gespeeld met interval. Daar maakt men het aantal caramboles die horen bij het gespeelde gemiddelde.

De reglementen die betrekking hebben op de Persoonlijke Kampioenschappen zijn terug te vinden op onze website: https://knbb-kempenland.nl onder de tab KNBB.