Bericht van KVC (Carambole) in het kader van wel/niet biljarten

      Reacties uitgeschakeld voor Bericht van KVC (Carambole) in het kader van wel/niet biljarten

ALV 27 DEC 2021

Het behoeft geen betoog dat de ALV van 27 december er niet eentje is waar we met voldoening op terugkijken. Ik was, als voorzitter die de vergadering leidt, niet scherp.  Ter verontschuldiging mag ik misschien aanvoeren, dat zo’n vergadering met een aantal fysiek aanwezige deelnemers en een aantal digitale deelnemers, niet makkelijk is. Het was lastig. De digitale inbreng was moeilijk of niet te verstaan, moest dus steeds worden herhaald. Een groot deel van de discussies ging over het gevoerde beleid n.a.v. de door de overheid afgekondigde maatregelen m.b.t. corona. Aanvankelijk over het feit dat ik, op verzoek van zeer veel districtswedstrijdleiders, heb toegestaan om pk-avondwedstrijden te verplaatsen naar overdag en zo door te spelen. Omdat de overheid het biljarten overdag wel had toegestaan. Ik  heb het toegestaan vanuit inzicht in de problemen waar de districten voor komen te staan, als er straks inhaalwedstrijden ingepland moeten/mogen worden. Die problemen zullen zeer uiteenlopend zijn. Een district dat slechts twee poultjes voorwedstrijden heeft en verder alleen finales, kan makkelijker alles stopzetten dan districten die soms meer dan honderd poules voorwedstrijden hebben staan. Het streven moet zijn en blijven, vóór de gewestelijke en nationale vervolgwedstrijden plaatsvinden, moeten alle ingeschreven deelnemers de kans hebben gehad om te spelen. Op 26 november kondigde de overheid strengere maatregelen af, de tot dan geldende maatregelen sorteerden onvoldoende het gewenste effect. Wij, het bestuur van Carambole besloten toen om ons maatschappelijke steentje bij te dragen en eveneens strengere maatregelen af te kondigen. En het verplaatsen van avondwedstrijden naar overdag ook stil te leggen. Ons streven was, zo heb ik in de vergadering ook gezegd, om voor alle doelgroepen gelijkluidende besluiten te nemen. Met doelgroepen hadden wij in de eerste plaats de andere secties voor ogen. Daar hebben wij bij het bondsbestuur op aangedrongen. Helaas zonder succes. In de vergadering heb ik aanvankelijk gezegd dat het dagbiljart wel zou mogen doorgaan. Na afloop van de vergadering, toen het bestuur nog even de formulering van het te publiceren besluit besprak, kwam ter sprake dat de overheid tevens aandrong op zoveel mogelijk beperken van gezamenlijk reizen. Wij waren toen van mening dat het verstandiger zou zijn om ook het dagbiljart, met toch onevenredig veel kwetsbare deelnemers, stil te leggen. Dat besluit is ’s maandags gepubliceerd. De districtsbestuurders waren echter naar huis waren gegaan in de overtuiging dat het dagbiljart wel zou mogen doorgaan. En hadden het bij hun achterban ook al zo gecommuniceerd.  Ik heb mij dit toen niet gerealiseerd, ik vind dat ik dat als voorzitter wel had moeten doen. Wat kunnen we nu het beste doen? Het besluit terugdraaien? Lang niet alle districten waren dezelfde mening toegedaan. Waar het besluit door de één werd verworpen, werd het door de ander omarmd. Bij terugdraaien blijven die verschillen van mening overeind. Wat het niet makkelijker zal maken om in de toekomst eensgezinde besluiten te nemen. 

Mijn voorstel is om het genomen besluit nu te handhaven. Waarbij ik aan alle districten de oproep doe, om zich eraan te conformeren. We hadden gezegd, tot minimaal 19 december. Maar op 14 december zal de overheid weer een persconferentie geven. Laten we nu afspreken dat we na de persconferentie van 14 december, dat is al over een week, de stand van zaken opnemen. Dan zal er meer duidelijkheid zijn of we linksaf mogen of rechtsaf moeten. Geeft de overheid dan meer ruimte, dan wordt het makkelijker. Geeft de overheid daarentegen minder ruimte, dan wordt ook duidelijker wat ons te doen staat. En als de overheid de huidige maatregelen laat voortduren, dan kunnen we dán een nieuw besluit nemen. Voorafgegaan door breder overleg, waardoor er minder discussie achteraf nodig zal zijn.

Piet Verhaar, Voorzitter Carambole.