Wijziging PK-reglement mbt ranking bij het intervalsysteem

      Reacties uitgeschakeld voor Wijziging PK-reglement mbt ranking bij het intervalsysteem

Met directe ingang is er een wijziging doorgevoerd in het bepalen van de ranking bij PK’s gespeeld volgens het intervalsysteem. De wijziging heeft betrekking op ‘nieuwe spelers’, of te wel spelers met geen officieel gemiddelde (aangeduid met NO in biljartprof). Om te voorkomen dat nieuwe spelers met een te laag opgegeven startgemiddelde voordeel krijgen bij het berekenen van het gemiddelde percentage wordt dat percentage (als dat hoger is dan 100%) teruggebracht naar 100%. Het aanpassen van het gemiddelde percentage heeft geen invloed op het vervolggemiddelde.